Butikssäljare

Att kunna ge service och att bemöta kunder på ett positivt sätt är två viktiga förutsättningar för att bli en bra butikssäljare. Du bör ha ansvarskänsla och ordningssinne. Förutom att lära dig service och försäljning får du i denna utbildning även kunskap och förståelse för marknadsföring och butiksekonomi. I yrket ingår ofta kassatjänstgöring, redovisning av dagens kassa, beställning, påfyllning och prissättning av varor.

Att arbeta som butikssäljare innebär att hjälpa olika typer av kunder till ett köp som motsvarar deras behov och köpkraft. Detta ställer höga krav på din förmåga att kunna anpassa dig för att kunna handleda kunden till ett rätt köp. Som butikssäljare behövs även många andra kunskaper för att lyckas i sin yrkesroll.

Utbildningen ger en förståelse för hur ekonomin fungerar i en butik, vad som ligger till grund för ett pris på en vara eller tjänst, hur olika marknader och branscher ser ut och vad som påverkar en marknad. Som butikssäljare ska du också förstå betydelsen av kampanjer, varors placering i butik och butikens sätt att kommunicera. Utbildningen till butikssäljare är både spännande och utvecklande för dig som vill satsa på ett efterfrågat yrkesområde.

I utbildningen ingår fyra veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande), där den studerande ska praktisera sina teoretiska kunskaper och få ta del av butikens verksamhet.

Vad ska du kunna innan du börjar den här utbildningen?

Du behöver ha goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint samt svenska motsvarande gymnasienivå.

Studietakt

Antal veckor per kurs är baserad på heltidsstudier, 100%. Om studietakten minskas till 50% fördubblas tiden, i 25% studietakt fyrdubblas kurslängden.

Distansstudier

Studierna genomförs via distansteknik vilket innebär en stor flexibilitet för dig. Du kan påbörja valfri kurs valfri vecka och läsa i din individuella studietakt. Du kan i lugn och ro, från vilken plats och under vilken tid på dygnet som helst, genomföra dina studier. Våra utbildningar kan enkelt kombineras med föräldraledighet, oregelbundna arbetstider, deltidsarbete mm. Din lärare följer dig under hela utbildningen.

Kurs – Kurskod – Poäng

  • Branschkunskap inom handel och administration – HANBRS0 – 100
  • Inköp 1 – INKINK01 – 100
  • Personlig Försäljning 1 – FÖSPER01 – 100

© Copyright - Exlearn Education AB