ATT LÄSA PÅ DISTANS

Lärplattformen Exlearn

Exkearn Education webbaserade läroplattform Exlearn erbjuder pedagogiskt, flexibelt och individuellt lärande i tre läroformer:

  • Exlearn Classroom – Klassrumsundervisning/närlärande
  • Exlearn Online – Distanslärande
  • Exlearn Blended – Blandat lärande

Utbildningarna tas fram av legitimerade lärare och pedagoger och paketeras centralt på Exlearn och görs tillgängligt oberoende av geografi och läroform.

Exlearn möter eleven utifrån elevens förutsättningar och kapacitet. Ambitiösa elever kan fördjupa sig och gå fort fram i utbildningen. Elever som behöver mer tid kan repetera material och föreläsningar i efterhand. Detta möjliggör en en individualisering i omfattning, rum och tid samtidigt som närlärandet sker tillsammans i klassrummet.

Centrala resurser som rektorer, lärare och administratörer säkerställer kvaliteten och pedagogiken samt uppdateringar. Dessa sker centralt och görs omedelbart tillgängliga i alla delar av läroplattformen.

Exlearn Classroom: För klassrumsundervisning

Exlearn Classroom säkerställer kvalitet, uppföljning och administration i klassrumsundervisning. Elev och lärare är tillsammans i klassrummet och eleven tar del av utbildningsmaterialet via dator. Läraren säkerställer den pedagogiska processen, lektioner och reflekterande samtal i klassrummet. Elever kan förbereda sig och ta del av kommande föreläsningar och i efterhand repetera dessa vilket kraftigt förbättrar och effektiviserar inlärningen. All kritisk kommunikation mellan lärare och elev sker via plattformen för dokumentation och uppföljning. Detta gäller personlig planering, inlämningsuppgifter och kunskapstester. På detta sätt säkerställs dokumentation om lärare skulle bli frånvarande samt insyn och transparens mellan lärarna och mellan lärare och rektor.

Exlearn Online: För distanslärande

Med Exlearn Online får du ett flexibelt och kostnadseffektivt lärande som gör det möjligt att läsa vuxenutbildning varifrån du vill i landet och när det passar dig. Som elev har man inte bara har tillgång till en lärare utan ett helt lärarlag som arbetar heltid med undervisning genom plattformen, per telefon, e-post eller Skype. Det innebär i praktiken att du kan få hjälp hela arbetsdagen, alla dagar i veckan. Kursstarterna är dessutom löpande under hela året vilket ger dig frihet att börja när det passar dig.

Exlearn Blended: För blandat lärande

Exlearn Blended ger mesta möjliga flexibilitet och individualisering genom att kombinerar det bästa av när- och distanslärande. Eleven tar del av utbildningen via plattformen i den tid och takt det passar. Utbildningen varvas med fysiska möten för främst frågor, rollspel, praktiska övningar, elevpresentationer och reflekterande samtal med läraren och övriga elever.

Kundinloggning, uppföljning och statistik

Som kund har du inloggning till Exlearn där du har tillgång till all nödvändig information om dina elever och deltagare. Du ser hur det går för för, att dom startat, hur dom ligger till och om dom är klara. Här plockar du även ut statistik och sammanställningar.

Stort utbud

Det finns över 500 kurser i Exlearn. 250 inom vuxenutbildning och 250 kortare microutbildningar. Beroende på hur ditt vardagsschema ser ut, kan man välja att studera kommunal vuxenutbildning på hel-, halvfart eller 25 procent. Samtliga kurser inom vuxenutbildning är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Kom ihåg att utbudet ibland kan skilja sig från kommun till kommun.

Klassrummet

Idag är det inte längre en självklarhet att lärande måste ske i ett fysiskt klassrum med en undervisande lärande. Tack vare modern teknik, finns oändliga möjligheter för hur du kan ta till dig kunskap.

Alla människor lär sig på olika sätt och vårt mål är att kunna möta dig där du befinner dig. Därför arbetar vi med en rad innovativa klassrumslösningar som passar alla lärostilar.

Inloggning till ditt konto i Exlearn

All vår utbildning sker via vår lärplattform Exlearn. Via ditt personliga konto på Exlearn får du åtkomst till våra kurser, föreläsningar, instruktioner, timplaner, läroplaner, chatforum och online-klassrum. Detta oberoende om det är när-, distans- eller blandat lärande.

Personlig kontakt med lärare och kursare

Du når dina lärare per telefon, Skype och e-post under hela arbetsveckan. Vi är noga med att du alltid ska bli bemött som en individ, inte som ”en i mängden”. Denna tumregel beskriver många som den största fördelen med att studera hos Exlearn Education. Vår lärplattform Exlearn gör det dessutom möjligt för dig att utföra uppgifter i grupp med andra som läser på distans. Via online-klassrummet blir du bekant med kursare och kan enkelt knyta nya kontakter.

Du kan förbereda dig i tid

Du får i god tid före kursstart ett mail med dina inloggningsuppgifter så du kommer åt Exlearn. Där hittar du allt studiematerial inklusive kursinformation och personlig planering. Via Exlearn Educations webbplats kan du klicka dig fram till din kurs/kurser och förbereda dig ytterligare inför studierna genom att ta del av upplägg och information.

Online-klassrum

Via onlineklassrummet kan du ta del av lärarens undervisning, se filmer, göra uppgifter och ställa frågor i realtid. Onlineklassrummet ger dig möjlighet att interagera med läraren och ta del av viktig kunskap men också att bekanta dig med andra elever runt om i landet som är inskrivna på kursen. Det är som i ett riktigt klassrum, bara det att du inte befinner dig på fysisk plats.

Online-lektioner

Via onlinelektioner kan du ta del av lärares undervisning tillsammans med dina kursare precis som en vanlig lektion. Du kopplar upp dig via plattformen och sedan är du igång. Du kan ställa frågor och göra noteringar och det är som i en vanlig föreläsning, bara det att du inte befinner dig på fysisk plats.

Flippat klassrum

Hos Exlearn Education arbetar vi bland annat enligt metoden ”flippat klassrum” i betydelsen ”omvänt” eller ”upp-och-nedvänt” klassrum. Istället för hemuppgifter efter en lektion i klassrummet eller online-klassrummet, får du som elev utföra uppgifter som rör ämnet innan lektionen. Kanske får du se en film, svara på frågor, läsa en text. Omvänd ordning alltså, för att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss.

Individanpassad utbildning

Individanpassning sker på flera nivåer. Först och främst har vi organisationsnivån där rektor ansvarar för att skapa förutsättningar för lärare att individanpassa utbildningar och undervisning. Vi går igenom frågeställningar såsom: Hur organiseras grupperna? Finns det långsammare och snabbare studietakt? Erbjuds undervisning på olika tidpunkter på dygnet? Har vi distansundervisning? Finns det flexibla lösningar? Har vi rätt tekniska förutsättningar?

Individanpassning sker även på klassrumsnivå i alla klassrum, inom alla skolformer även webbaserad undervisning. Faktorer vi går igenom och anpassar för att eleven ska utvecklas och nå så långt som möjligt är: Innehåll, Omfång, Nivå, Metod, Hastighet, Miljö, Material, Värdering och Ansvar.

Särskilt stöd

I början av utbildningen görs en person planering där studerande med inlärningssvårigheter, fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får stöd av våra specialpedagoger. Där görs en kartläggning av läs- och skrivförmåga och därefter föreslås lämpliga åtgärder i samråd med den studerande. Man kan närhelst under utbildningen via en knapp i Exlearn kontakta våra specialpedagoger.

Provtillfällen och laborationer

Oavsett om du läser på orten eller distans, sker alla provskrivningar i en fysisk lokal som övervakas av provvakt. För att skriva prov måste du identifiera dig med id-kort eller annan giltig identitetshandling.

Om du läser en kurs eller flera med laborativa inslag, utförs även dessa i en fysisk lokal under lärarens uppsikt och handledning.

© Copyright - Exlearn Education AB