PERSONALADMINISTRATION

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt. Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor. Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
  2. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.
  3. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
  4. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
  5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  6. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
  7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kursen personaladministration omfattar de sju punkterna ovan. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Mer information

Kursfakta

Kursnamn:Personaladministration
Kurskod:ADMPER0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Förutsättningar

Förutsättningar för att läsa kurser är:
PC dator – OBS! Inga läsplattor, MACbooks, Ibooks och liknande, för att det ska finnas förutsättningar att installera
nedanstående programvaror.
Program som krävs: Visma lön 600 elev licens (finns länk i kursens dokument), Word, Excel, OpenOffice.org”

Litteratur

Personaladministration – i praktiken-Faktabok. Bogislaus Y,Andersson R.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147095087

Personaladministration-i praktiken-Övningsbok. Bogislaus Y,Andersson R.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147095094

Visma Lön 600, Övningsbok, ( elektronisk dokument ) senaste sjunde utgåvan (september 2012) ingår i kursen

Kompletterande litteratur under länk:
http://www.expowera.se/mentor/foretaget/personal.htm

Böcker som beställs av eleven:
Personaladministration – i praktiken – Faktabok Personaladministration – i praktiken – Övningsbok