NÄTVERKS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur behandlar de grundläggande processerna, komponenterna och gränssnitten i ett sammanhängande informationstekniskt system. Det behandlar även hur man med hjälp av olika informationstekniska system kan uppfylla och underlätta människors behov av informationsutbyte. Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur får bara anordnas av skolor som av Skolverket har beviljats att delta i försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika informationstekniska system, hur dessa används och bryts ned i olika delsystem och processer. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den informationstekniska livscykeln. Det innebär att utifrån en uppdragsgivare identifiera behov och välja lämpliga system eller processer samt att kunna designa, testa, implementera och följa upp systemen. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur de olika delsystemen och processerna sätts samman med hög kvalitet och resurseffektivitet till en fungerande helhet utifrån uppdragsgivares behov av informationstekniska tjänster och system. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur datakommunikation och informationssäkerhet fungerar och hur vanligt förekommande informationstekniska tjänster fungerar och implementeras. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika metoder för styrning av informationstekniska system. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om någon projektmetod. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att kommunicera i tal, skrift och med visuella hjälpmedel.

Undervisningen i ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om hur kommunikation sker i informationstekniska system samt kunskaper om olika principer för informationssäkerhet.
  2. Kunskaper om olika nätverks- och informationstjänster och hur dessa används och integreras i olika informationstekniska system för god tillgänglighet och informationssäkerhet.
  3. Förmåga att analysera befintliga informationstekniska system och bryta ned dessa i delsystem och processer. Förmåga att dokumentera nya och befintliga system och processer.
  4. Förmåga att installera, konfigurera och implementera olika nätverks- och informationstjänster för god tillgänglighet, informationssäkerhet och resurseffektivitet.
  5. Förmåga att dokumentera informationstekniska projekt.
  6. Förmåga att kommunicera i tal, skrift och med visuella hjälpmedel.

Kursen nätverks- och kommunikationstjänster omfattar de sex punkterna ovan.

Mer information

Kursfakta

Kursnamn:Nätverks- och kommunikationstjänster
Kurskod:INONAT0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskaper i engelska.

Nätverks- och kommunikationstjänster, bygger på kursen datakommunikation och informationssäkerhet.

Förutsättningar

Krav på operativsystem för kursen nätverks- och kommunikationstjänster

Windows
Vi erbjuder support för Windows angående installation och konfiguration av den virtuella plattformen du kommer att använda i kursen. Guiderna är gjorda i Windows 7 64 bitars (x64). Den programvara som används för den virtuella plattformen är Oracle VM VirtualBox.

Rekommenderat är Windows Vista, 7 eller 8 64 bitars (x64) på den dator du skall installera plattformen på.

OBS!
Windows XP 64 Bitars (x64) stöds inte.

Då du till denna kurs behöver som minst 4 GB RAM så är det ett måste att köra en 64 bitars (x64) version av Windows. Anledningen till detta är att i 32 bitars Windows får du ut max 3.5 GB RAM.

Mac (OS X) och Linux
VirtualBox finns även för Mac (OS X) och för Linux, väljer du att läsa kursen och installera på Mac eller på Linux, är det på eget ansvar och vi erbjuder ingen support angående installation och konfiguration av VirtualBox. Vi tillåter inte heller användning av annan programvara än VirtualBox för virtualiseringen.

Krav på hårdvara för kursen nätverks- och kommunikationstjänster

Då du kommer att använda Oracle VM VirtualBox för att köra både Windows Server 2008 och Windows 7 eller 8 virtuellt, totalt upp till 2 maskiner samtidigt så behöver du:

Processor
• Minst: 2 GHz Dual Core
(Intel Core 2 Duo E6400 2.13 Ghz Socket 775 eller AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz).
OBS!
Processorn måste vara en 64 bitars (x64) CPU och ha stöd för
virtualization technology (Intel-VT eller AMD-V).
Intel-VT eller AMD-V måste också vara påslaget i BIOS.

Minne (RAM)
• Minst: 4 GB

Tillgängligt diskutrymme
• Minst: 80 GB

Monitor
• Minst: 15 tums monitor
• Rekommenderat: 20 tum eller större (widescreen)

Internetuppkoppling
• Minst: 2-3 Mbit/sec
• Rekommenderat: 10 Mbit/sec eller mer

Flera av filerna som du kommer att ladda ned är några GB i storlek så du bör kunna ladda ned med minst 250 kb/sec för att det inte skall ta för lång tid.

Litteratur

Windows Server 2008 Administrator
Förlag: John Wiley & Sons Ltd
ISBN: 9780470225110