Om Exlearn Education AB

Exlearn Education AB är ett svenskt privatägt företag som erbjuder tjänster inom vuxenutbildning.

Vår vision Organisation Värderingar

FINNS ETABLERADE

med verksamhet på ett 100-tal platser i Sverige och har en centraliserad ledning.
Huvudkontoret i Göteborg består av stödfunktioner inom kvalitetsledning, HR, anbud/juridik/avtalsförvaltning, administration, Support, IT, inköp, ekonomi och pedagogisk/didaktisk utveckling.