KLAGOMÅLSHANTERING

Uppskattar att du delar med dig av din synpunkter – både positiva och negativa. Det är viktigt för oss i vårt arbeta att utveckla verksamheten.

Vi uppskattar även att Du berättar för din handledare, coach, undervisande lärare eller ansvarig chef på plats om Dina synpunkter eller klagomål. Personalen ansvarar för att uppgifterna förs fram till rätt chef eller rektor som ansvarar för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling.

Om klagomålet rör berörd chef/rektor överförs ärendet direkt till Exlearn Educationś  ledningsgrupp som ansvarar för att utreda ärendet.

Fyll i formuläret och skicka in dina synpunkter!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Link to: Kontakt
© Copyright - Exlearn Education AB