ELEVOMBUD

Elevombudet har som uppdrag att arbeta för att vi på ett tidigt stadium vidtar åtgärder för att tillförsäkra deltagare och elevers rättigheter.

Kontakta därför mig om du har synpunkter och frågor om vår utbildnings- och skolmiljö samt vilken rätt man har till utbildning och tjänst. Jag kan också ge dig information om våra deltagares och elevers rättigheter.

I likhet med övrig personal har jag tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstens bestämmelser.

Kontakta elevombudet genom att fylla i formuläret!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Link to: Kontakt
© Copyright - Exlearn Education AB