ELEVOMBUD

Exlearn Education´s elevombud har som uppdrag att arbeta för att vi på ett tidigt stadium vidtar åtgärder för att tillförsäkra deltagare och elevers rättigheter. Föräldrars synpunkter och iakttagelser är i en i högsta grad viktig del i detta arbete. Kontakta därför mig om du har synpunkter och frågor om vår utbildnings- och skolmiljö samt vilken rätt man har till utbildning och tjänst. Jag kan också ge dig information om våra deltagares och elevers rättigheter.

I likhet med övrig personal har jag tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstens bestämmelser.

Kontakta elevombudet genom att fylla i formuläret!

Link to: Kontakt
© Copyright - Exlearn Education AB