DATASKYDDSOMBUD

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter

kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument

informera och ge råd inom organisationen

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Datainspektionen
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din kommunala vuxenutbildning eller arbetsförmedling. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du kontakta vårt dataskyddsombud genom att fylla i formuläret nedan.

Kontakta vårt dataskyddsombud genom att fylla i formuläret!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Link to: Kontakt

© Copyright - Exlearn Education AB