ANTAGNING

Att komma igång med vuxenutbildning är hur lätt som helst. Det enda du behöver göra är att säga till hos kommunen där du bor.

Alla kommuner har sin egen organisationsstruktur och sättet på vilket man hanterar ditt ärende kan därför skilja sig något från ort till ort. Men för det mesta är det enkelt. Du ringer eller mailar och berättar att du vill läsa. Sedan väntar du på svar och så fort du har fått ett okej sätter vi igång.

Löpande intag eller terminsstarter – Kolla med din kommun

Du kan skriva in dig på någon av våra kurser och börja när du vill, vi har löpande intag året om. Läser du kommunal vuxenutbildning är det din kommun du kontaktar och dom som avgör gällande antagning och kursstarter.

Utbildningarna startar alltid på en måndag. Studieanvisningar, kurslitteratur samt detaljerad information om veckans kursinnehåll, hittar du på webbplatsen. Exlearn Educations webbplats är skapad för att underlätta så mycket som möjligt för dig som elev.

Vem kan läsa vuxenutbildning?

Vuxenutbildning kan antingen ske på grundläggande eller gymnasial nivå. Grundläggande vuxenutbildning ger dig grundskolekompetens och riktar sig till dig som: är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan samt är folkbokförd i en kommun.

Man kan studera i en annan kommun än sin egen om man vill det.

Behörig till gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor: från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år eller när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man: sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap).

Link to: Kontakt
© Copyright - Exlearn Education AB