Införande av digitala nationella prov

År 2022 ska de nationella proven vara digitala och extern bedömning av proven ska vara möjlig.

Skolverket tar fram användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov till 2022. Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av provens digitalisering. Inför år 2022 behöver alla skolor ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt. Även verksamheter inom kommunal vuxenutbildning berörs av digitala nationella prov. Digitalisering av sfi-proven ingår inte i Skolverkets uppdrag.

Läs mer på skolverkets >>