Forskare under känner flera digitala verktyg

Med fokus på lärande processer och med en bakgrund inom bland annat spelbranschen har Björn Sjödén skrivit en avhandling om vad vi bör kräva av digitala lärverktyg.

– Ett bra digitalt lärverktyg gör att eleven får ny kunskap och även vågar utmana sig själv. Det viktigaste för oss i dag är att skilja på testverktyg och verkliga lärverktyg. Vi bör samtidigt öka medvetenheten om hur de fungerar kognitivt, säger Björn Sjödén.

Hans avhandling på detta tema är just klar och han ingår i den tvärvetenskapliga forskargruppen ETG, Educational Technology Group, vid Lunds universitet.

Läs mer på skolvarlden.se >>